Använd brandskyddsfärg för trä när du vill försvåra brand i trämaterial

Intresset för att bygga hus helt i trä har växt. Idag finns många spännande tekniker och lösningar för att skapa vackra och funktionella byggnader.

Trä är mer utsatt för brand och man behöver väga in detta i byggprocessen för att få en hög säkerhet. Med brandskyddsmedel kan du minska risken. Låt experter på brandskyddsfärg trä granska de ytor som du önskar skydda mot brand.

Brandskyddsmaterial har en avgörande betydelse för hur en brand utvecklar sig och tiden det tar innan en lokal blir övertänd. I Sverige används brandskyddsfärg för trä i bibliotek, museum, slott, kyrkor och andra kulturbyggnader.

För att applicera brandskyddsfärgen målar du den på valda ytor. Själva funktionen är att färgen vid en viss temperatur aktiveras och blir skumliknande och skyddar det underliggande trämaterialet. Branden får svårare att utvecklas i det skumliknande ämnet.

Att brandskyddsbehandla trä är inte svårt. Målningen kan dock påverka träets förmåga för fuktupptagning, utseende och hållfasthet. I regel använder man brandskyddsfärgen inomhus, ska trä utomhus behandlas ställer det mycket högre krav och kräver mer behandlingar för att kunna klassas som brandskyddat.

Innertak, dörrar och ytskikt på väggar är vanliga områden att använda brandskyddsfärg för trä, Eld och vatten säljer riktigt bra material för detta.

Brandskyddskraven i Norden är mellan länderna ganska jämförliga, även om de skiljer sig åt på ett par områden. Du kan läsa mer om kraven på brandskydd genom att kontakta respektive lands myndighet som har detta ansvar. Boverket är myndigheten som har ansvaret på den svenska marknaden.

I Sverige har vi ideella initiativ som arbetar med informera om hur man ska använda brandskyddat trä i nya och befintliga byggnader.

När trämaterial ska behandlas med brandskyddsfärg är det viktigt med noggrannhet i processen. Underlaget är mycket viktigt. Brandskyddsfärgen ska ha en tydlig instruktion om hur du arbetar med färgen för att få den korrekt målad. Instruktionerna ska även visa de risker som finns samt hur du bäst undviker dessa risker under arbetet.