Radonduk & radontapet

Varför används radonduk eller som det också kallas, radontapet? En radonduk har till uppgift att hindra att radongas från blåbetong läcker ut i bostäderna. Det går att sätta fast radonduken direkt på väggen, därav namnet radontapet. Radon finns fortfarande i många av våra källare då gasen finns i alla bergarter och då radon kan vara cancerframkallande är det viktigt att man skyddas från strålningen. I Norden är radonhalten en bland de högsta i hela världen men detta har gjort att vi i Sverige också är väldigt framgångsrika på att ha utvecklat och tagit fram skydd för radongaser.

Förebyggande radonskydd

I våra källare som ofta är mer eller mindre slutna utrymmen kan det samlas höga halter av radon som läcker upp från marken eller läcka ut från ett material som heter blåbetong och som har använts frekvent i husbyggnationer förr i tiden. Det kan vara svårt att i efterhand skydda byggnader mot radon så det bästa radonskyddet är det förebyggande. Tyvärr så har man gjort omfattande studier genom tiderna som pekar på att strålningen och gasen från radon bevisligen är mycket cancerframkallande när det gäller både hudcancer och lungcancer. För att veta hur mycket radon som finns i en källare i till exempel en husgrund, så måsta man mäta utsöndringen.

Radonduk i husgrunden

Fördelen med radonduk är att det är en ganska billig lösning för att förhindra läckage av radon jämförelsevis med vad det har kostat tidigare. En radonduk är som ett membran med olika skikt som hjälper till att filtrera radongasen. Genom användningen av radonduk så tvingas gasen att välja en annan väg när den vill tränga upp ur berggrunden eller blåbetongen då membranet hindrar gasen från att passera. Det som är väldigt positivt med radonduken är att den samtidigt skyddar huset och grunden från fukt. Fukten hålls ute och grunden blir fortsatt torr.